20 Thousand 186 Posts Will Be Recruited | 20 हजार 186 पदांची भरती होणार |

https://shetkariyojana.in/20-thousand-186-posts-will-be-recruited/

20 Thousand 186 Posts Will Be Recruited | 20 हजार 186 पदांची भरती होणार | नमस्कार मित्रांनो राज्यात अंगणवाडी सेविका अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या वीस हजार पेक्षा जास्त रिक्त पदांच्या भरतीला मिळाली असून लवकरच ही भरती सुरू करण्यात येणार आहे व त्याशिवाय मानधन वाढीसह विमा अंगणवाडीसाठी वर्ग नवीन मोबाईल इत्यादी विषयावर सकारात्मक निर्णय … Read more