About Us

आम्ही हा ब्लॉग शेतकरी मित्रांकारीता तयार केला आहे यावरील सर्व माहिती ही शेतकऱ्यांना उपयोगी पडेल अशी आहे. आम्हाला आनंद होतो आहे की, आम्ही आपणास शेती उपयोगी माहिती पुरवितो आहे आपल्या काही शंका किंवा प्रश्न असल्यास आम्हाला जरूर संपर्क करा. contact us : contact@shetkariyojana.in